Privacy Policy

Wij respecteren je privacy en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. 

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening aan jou.

Bedrijfsgegevens

Naam organisatie: Cadeaukaart Barneveld
Website:                   www.cadeaukaartbarneveld.nl

E-mail adres
Wij vragen je e-mailadres om je als ondernemer aan te kunnen sluiten bij De Cadeaukaart Barneveld.

Of we vragen je e-mail om na de bestelling van De Cadeaukaart Barneveld je deze digitaal (per e-mail) te kunnen versturen. Indien je aangeeft De Cadeaukaart Barneveld aan iemand als cadeau te geven,  dan vragen we ook naar het e-mail adres van de ontvanger. Ook vragen wij naar het e-mail adres om een ontvangstbevestiging te kunnen sturen.

Postadres
Wij vragen en gebruiken het opgegeven postadres alleen (straks) voor het verzenden van fysieke De Cadeaukaart Barneveld.  Het postadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Doel van de verwerking
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
Je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

De geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor interne data-analyse.

Verstrekken aan derden
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Het is wel mogelijk dat wij voor onze dienstverlening de ondersteuning van een derde partij inschakelen. Met deze partij zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten.