Gezamenlijk initiatief

De Cadeaukaart Gemeente Barneveld is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Barneveld en de ondernemersverenigingen uit de verschillende dorpen binnen de gemeente Barneveld om lokaal besteden te stimuleren

Stichting Cadeaukaart Gemeente Barneveld

Stichting Cadeaukaar Gemeente Barneveld coördineert de zaken rondom de lokale Cadeaukaart. Het bestuur van de Stichting bestaat uit onbezoldigde leden.

Het geld dat door vrijval beschikbaar komt zal, na aftrek van o.a. promotiekosten, statutair ten goede komen aan de deelnemende ondernemers.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Ies Bos – voorzitter (en waarnemend penningmeester)
  • Simone Giele – secretaris
  • Bibianne Hutters
  • Inge Meter
  • Vacant: Penningmeester

Wilt u meer weten over de Stichting Cadeaukaart Gemeente Barneveld, neem contact op met [email protected]